TA KONTAKT

 Jeg er i fellesskap med advokatENE Truls Heitmann,

Hilde Gundersen og Beate Arntzen. 

Om meg

Advokat Annichen Rye-Holmboe

Advokat Rye-Holmboe AS drives av Advokat Annichen Rye-Holmboe. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 1993.  Jeg har drevet mitt advokatfirma siden 1. september 2005.

 

Advokat Rye-Holmboe AS har kontor i Grønnegata 32, 4. etg sør i Tromsø sentrum. Jeg er i fellesskap med advokatene Truls Heitmann, Hilde Gundersen og Beate Arntzen. 

 

Mitt hovedarbeidsfeltet er innen strafferett. Jeg tar oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg jobber videre med saker som gjelder foreldretvister og barnevern. Jeg tar også oppdrag som gjelder formuesforhold mellom ektefeller og samboere og bistår med oppdrag med testament og arv.

 

Utover dette er jeg daglig leder for eiendomsselskapet MW Holmboe & Sønn AS som leier ut næringslokaler og leiligheter i Tromsø sentrum. Informasjon om hva vi har til leie finners på denne nettsiden.

I perioden 2015 - 2016 har jeg vært medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet behovet for endringer i Lov om Voldsoffererstatning. Utvalget avga sin innstilling 23. juni 2016. Resultatet av arbeidet fremkommer i NOU 2016: 9  - Rettferdig og forutsigbar – voldskadeerstatning.

 

Jeg har i perioden 2016 - 2021 vært medlem av Skikkethetsnemnda ved UIT Norges arktiske universitet.

ADVOKAT RYE-HOLMBOE AS

Grønnegata 32 4 etg.
Tromsø, 9008

Telefon: 900 70 573

E-post: adv@rye-holmboe.no

Åpningstider

mandag 08:00 - 15:45

tirsdag 08:00 - 15:45

onsdag 08:00 - 15:45

torsdag 08:00 - 15:45

fredag 08:00 - 15:45

Sommertid: 15. mai – 15. september: kl. 08.00-15.00

SEND E-POST