TA KONTAKT

 Jeg er i fellesskap med advokatENE Truls Heitmann,

Hilde Gundersen og Beate Arntzen. 

Om meg

Advokat Annichen Rye-Holmboe

Advokat Rye-Holmboe AS drives av Advokat Annichen Rye-Holmboe. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 1993 og startet  advokatfirma  1. september 2005.

 

Advokat Rye-Holmboe AS har kontor i Grønnegata 32, 4. etg sør i Tromsø sentrum. Jeg er i fellesskap med advokatene Truls Heitmann, Hilde Gundersen og Beate Arntzen. 

 

Mitt hovedarbeidsfeltet er innen strafferett og jeg jobber i hovedsak som forsvarer. Jeg har også lang erfaring fra arbeid med bistandsadvokat og jeg påtar meg også bistandsoppdrag.

 

Jeg jobber videre med saker som gjelder foreldretvister og barnevern. 

 

Utover dette er jeg daglig leder for eiendomsselskapet MW Holmboe & Sønn AS. Vi leier ut næringslokaler og leiligheter i Tromsø sentrum. 

 

Jeg sitter i styret i forsvarergruppen i Den Norske Advokatforening.

 

Jeg har fra 2016 vært medlem av Skikkethetsnemnda ved UIT Norges arktiske universitet.

 

I perioden 2015 - 2016 har jeg vært medlem i et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet behovet for endringer i Lov om Voldsoffererstatning. Utvalget avga sin innstilling 23. juni 2016. Resultatet av arbeidet fremkommer i NOU 2016: 9  - Rettferdig og forutsigbar – voldskadeerstatning.

 

 

 

ADVOKAT RYE-HOLMBOE AS

Grønnegata 32 4 etg.
Tromsø, 9008

Telefon: 900 70 573

E-post: adv@rye-holmboe.no

Åpningstider

mandag 08:00 - 15:45

tirsdag 08:00 - 15:45

onsdag 08:00 - 15:45

torsdag 08:00 - 15:45

fredag 08:00 - 15:45

Sommertid: 15. mai – 15. september: kl. 08.00-15.00

SEND E-POST