FAGOMRÅDER

ADVOKAT RYE-HOLMBOE AS

Hovedarbeidsfeltet er innen strafferet, og oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

 

Jeg jobber videre med saker som gjelder foreldretvister og barnevern.

 

Jeg tar også oppdrag som gjelder formuesforhold mellom ektefeller og samboere og bistår med oppdrag med testament og arv.

STRAFFESAKER

Jeg har lang erfaring med arbeid med straffesaker. Jeg har vært ansatt som politiadvokat ved Troms politidistrikt i perioden 1994 til 2005. I 2005 startet jeg advokatpraksis og har som advokat i hovedsak jobbet innenfor strafferettsområdet.

 

Fra 1.1.2019 har jeg verv som fast forsvarer i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

 

Jeg har i perioden fra 2011 frem til 31.12.2018 vært fast bistandsadvokat for de samme domstolene. Jeg har gjennom mitt arbeid erfaring med alle sider av straffesakene noe som sikrer at mine klienter innenfor dette feltet får god bistand.

Ta kontakt

BISTAND STUDENTER

Jeg yter bistand til studenter som anklages for eksamens juks.


Jeg har erfaring med bistand i saker hvor studenter anklages for eksamens juks og har gitt bistand i en rekke slike saker.

Ta kontakt

VOLDSOFFER ERSTATNING & ERSTATNINGSKRAV

Mange personer som er utsatt for straffbare handlinger kan ha økonomisk tap og utgifter.

Jeg bistår i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav og søknad om voldsoffererstatning i forbindelse med straffesaker. 

Ta kontakt

RÅD OM ANMELDELSE

Personer som har vært utsatt for alvorlige straffbare forhold kan ha behov for rådgivning forut for at de eventuelt anmelder saken.

Jeg yter rådgivning i slike saker.

Ta kontakt

SAKER SOM BERØRER BARN

Jeg arbeider med saker som berører barn - både foreldretvister som gjelder barnefordelingssaker og barnevernsaker.

Ta kontakt

FAMILIERETT

Jeg tar oppdrag innenfor familierett. Jeg bistår med å skrive testament, ektepakter og samboerkontrakter.

 

Hvis du har behov for juridisk bistand ta kontakt for samtale og vurdering.

Ta kontakt